Langkah 1
Isikan butir-butir penting
  Langkah 2
Lengkapkan proses pendaftaran

* Nombor IC baru bakal digunakan sebagai katanama untuk memasuki akaun anda kelak.
* Sekiranya tiada nombor IC baru dimasukkan, penggunaan nombor IC lama sebagai katanama adalah diwajibkan.
* Nombor IC baru dan yang lama tidak boleh diubah apabila sudah mendaftar.
* Semua maklumat yang diberikan oleh pemohon hanya akan disimpan selama 24 bulan dari tarikh akaun diwujudkan. Selepas tempoh tersebut, akaun pemohon akan dilupuskan. Pemohon yang masih berminat adalah di nasihatkan untuk membuat pendaftaran semula seperti mana proses pendaftaran kali pertama dibuat.

No. IC :
(IC nombor anda tanpa '-' cth: 840807055323)
No. IC Lama/ No. Polis/ Tentera :
Emel :
   
     
     
© 2021 Sabah Electricity Sdn. Bhd. Hak Cipta Terpelihara. SESB Website
Best viewed with Internet Explorer (I.E) 9.0 or Mozilla Firefox 38.0 or above.